Hoe een testament aanvechten: Alles wat je moet weten

Wanneer een persoon sterft, worden hun bezittingen en goederen onder hun erfgenamen verdeeld in een door de rechtbank gestuurd proces dat probataat heet. Tijdens het probateren verdeelt de rechtbank hun bezittingen op basis van hun instructies in hun laatste wil en testament.

Er zijn echter momenten waarop je een testament kunt aanvechten. Dit betekent dat je de geldigheid of de voorwaarden van het testament aanvecht. Het aanvechten van een testament is ongewoon, maar het gebeurt wel.

Gronden om een testament aan te vechten

Het idee van het aanvechten van een testament kan je doen denken aan dramatische familieruzies of juridische gevechten over de nalatenschap van beroemdheden. Maar er zijn veel redenen waarom je een testament kunt aanvechten, en ze zijn niet allemaal het gevolg van familieruzies. Hier zijn enkele redenen waarom je het testament van een geliefde zou kunnen aanvechten:

De erflater was niet bij zijn volle verstand.
Dit betekent dat ze niet de mentale capaciteit hadden om te begrijpen wat er om hen heen gebeurde. Wil een testament geldig zijn, dan moet de schrijver in staat zijn belangrijke beslissingen te nemen en de gevolgen ervan te begrijpen.

De erflater stond onder invloed van iemand anders.
Met andere woorden, de wilsbeschrijver werd onder druk gezet of gemanipuleerd om zijn testament te schrijven door iemand die macht over hem had, zoals een verzorger of een familielid. Een testament moet zonder ongepaste beïnvloeding geschreven zijn om als geldig te gelden.

Het is onduidelijk of het document in de eerste plaats als testament bedoeld was.
Idealiter moet een testament een schriftelijke verklaring van de wilsbeschikker bevatten dat het document zijn laatste wil en testament is. Dit lijkt eenvoudig, maar als er twijfel is of het document wel bedoeld was om als testament van de schrijver te dienen, kan het aangevochten en mogelijk vernietigd worden. Een erfgenaam kan bijvoorbeeld aanvoeren dat een in een oud notitieboekje gevonden ontwerp van het testament van zijn vader een onvoltooid document was, en dat hij niet de bedoeling had dat het als zijn definitieve laatste wil en testament zou dienen.

Het testament is onvolledig, of er ontbreken handtekeningen van de wilsbeschikker of van getuigen.
Om rechtsgeldig te zijn, moet een testament door de wilsbeschikker ondertekend zijn. Het moet ook ondertekend worden door minstens twee belangeloze getuigen (wat betekent dat de getuigen nergens in het testament genoemd worden). De meeste staten eisen twee getuigen, die later voor de rechtbank kunnen nagaan of het testament authentiek is. Een testament dat informatie mist of geen handtekeningen van getuigen heeft, introduceert twijfel en kan worden weggegooid.

Een erfgenaam is het niet eens met hoe bepaalde goederen in het testament verdeeld worden.
Soms vecht een erfgenaam een testament aan omdat hij niet gelukkig is met hoe de testament-schrijver zijn nalatenschap verdeelde. Bijvoorbeeld, misschien werd een kind uit het testament van zijn moeder weggeschreven, maar hij denkt dat dit per ongeluk gebeurde en betoogt dat hij een deel zou moeten hebben. Een ander voorbeeld: Een kind vindt dat het recht heeft op meer van de nalatenschap dan hem werd nagelaten.

Wie kan een testament aanvechten?

Alleen bepaalde mensen kunnen een testament aanvechten. Het moeten “belanghebbende partijen” zijn, wat betekent dat ze een potentieel belang in de nalatenschap hebben. Belanghebbenden zijn onder meer:

  • Elke begunstigde die in het testament genoemd wordt
  • Begunstigden die in een vorige versie van een testament vermeld staan, maar uit de meest recente versie zijn weggeschreven
  • Potentiële erfgenamen – dit is iedereen die volgens de successiewetgeving bezittingen zou kunnen krijgen, waaronder een echtgenoot, kinderen, ouders, broers en zussen, kleinkinderen, en andere uitgebreide familie

Hoe betwist je een testament?

Zodra het proces begint en een testament bij de rechtbank is ingediend, heb je de mogelijkheid om het te betwisten. Hier zie je hoe het proces eruit ziet:

  • Overweeg een erfrecht advocaat te raadplegen. Dit is een optionele stap, maar veel mensen kiezen ervoor de hulp van een advocaat in te roepen bij het aanvechten van een testament. Advocaten kunnen duur zijn, maar ze kunnen je ook tijd besparen in de rechtszaal en de kans vergroten dat je de betwisting wint.
  • Dien een vordering in bij de rechtbank. De probatierechter wordt op staats- en plaatselijk niveau behandeld, dus je moet je vordering indienen in het graafschap waar de testament-maker stierf. De rechtbank kan je de formulieren bezorgen die je nodig hebt om je vordering in te dienen.
  • Leg je zaak voor aan de rechtbank. Zodra je je vordering hebt ingediend, moet je misschien bewijs leveren om die te ondersteunen. Dit kan inhouden dat je bewijsmateriaal voorlegt, een getuigenis aflegt, of vragen onder ede beantwoordt (bekend als een afzetting).
    De rechter zal een beslissing nemen. Als je de betwisting wint, krijg je zeggenschap over de bezittingen die je in je betwisting opeiste.

Hoe lang heb je om een testament aan te vechten?

Zodra probate begint, heb je maar een bepaalde tijd om een testament te betwisten. Deze termijn heet de verjaringstermijn. De verjaringstermijn begint te lopen op de datum waarop het testament bij de rechtbank werd ingediend, niet op de datum van overlijden.