5 erfenisproblemen die je als erfgenaam moet vermijden

De beste manier om de meeste van deze erfenisproblemen te vermijden is dat de weldoener aan nalatenschapsplanning doet terwijl hij nog leeft, door misschien trusts op te richten in plaats van forfaitaire bedragen na te laten, of door intenties met erfgenamen te bespreken om ze voor te bereiden. Maar de meeste mensen staan niet graag stil bij hun eigen sterfelijkheid, dus dat gebeurt niet altijd.

Hier is een blik op mogelijke fouten die erfgenamen maken en strategieën om ze te vermijden.

Het geld onzorgvuldig uitgeven

Voor erfgenamen van bescheiden middelen kan het ontvangen van een grote som geld leiden tot grote aankopen, zoals overdadige auto’s, huizen of boten – en ze houden geen rekening met de kosten van het onderhoud van dit nieuwe speelgoed, wat in de toekomst problemen voorspelt. Als een begunstigde niet eerder over geld heeft kunnen beschikken, is er sprake van dat Plotseling Geld Syndroom, wat vader en moeder misschien een leven lang gekost heeft om op te bouwen, kan snel verkwanseld worden.

We hebben allerlei gevallen gezien van waanzinnige uitgaven of naar het casino gaan en het geld niet investeren en wegzetten zoals de persoon die het geld nalaat het wilde. We raden mensen aan een financiële professional die ze vertrouwen te raadplegen voor ze grote aankopen doen met een erfenis.

Jaloezie een breuk in de familierelaties laten veroorzaken

Als nabestaanden niet de erfenis krijgen die ze verwachtten, kan dat wrevel onder familieleden opwekken. Misschien zorgde een kind voor een zieke ouder, zodat vader en moeder een groter deel van de nalatenschap aan de verzorger nalieten, maar broers en zussen verwachtten gelijke bedragen te krijgen. In gemengde gezinssituaties kan een ex bezittingen erven omdat het testament niet was bijgewerkt, of kinderen uit een vorig huwelijk kunnen zich gekleineerd voelen als een nieuwe echtgenoot het huis erft.

We zien veel ruzies tussen broers en zussen die niet met elkaar overweg kunnen of tweede of derde huwelijk situaties waarin volwassen kinderen tegen de nieuwere echtgenoot vechten. Bij het verdelen van spullen die meer emotionele dan financiële waarde kunnen hebben (zoals oma’s gekostumeerde juwelen of het familiezilver), kan het zinvol zijn een rondbod- of biedsysteem toe te passen waarbij mensen verzegelde biedingen uitbrengen en dat deel van hun financiële erfenis afstaan om het voorwerp waarover ruzie is te betalen.

Als je een groter deel hebt gekregen is het aan te raden niet te pronken met een nieuwe auto of op te scheppen over vakanties.

erfenis problemen die je als erfgenaam moet vermijden
Photo by Tyler Nix on Unsplash

Geen deskundig advies krijgen

Ook al ben je niet het type dat in een opwelling een boot koopt of naar Curaçao vliegt, je kunt waarschijnlijk toch baat hebben bij het advies van een gekwalificeerde boekhouder en erfrecht advocaat als je een erfenis ontvangt. Als het eenmaal bekend wordt, kun je verzoeken krijgen van mensen die je “investeringsmogelijkheden” aanbieden of andere manieren om je erfenis te besteden.

In sommige gevallen kan een erfrecht advocaat je adviseren om afstand te doen van een deel van de erfenis; als je bijvoorbeeld een timeshare krijgt die je niet van plan bent te gebruiken, kunnen er jaarlijkse onderhoudskosten en onroerend goed belastingen aan verbonden zijn. Zelfs als de nalatenschap klein genoeg is om onder de vrijstelling van de successierechten te vallen, kun je nog andere fiscale gevolgen hebben om rekening mee te houden.

Verlies van andere inkomstenbronnen

Voor begunstigden die inkomens- of vermogensgebonden overheidsuitkeringen ontvangen (zoals iemand met een handicap), kan het ontvangen van een erfenis hen diskwalificeren voor die uitkeringen. Voor een kind met ernstige mentale handicaps kan het, als het plotseling deze erfenis ontvangt, kan het moeilijk zijn om weer aan de uitkeringen te komen. Idealiter zou de weldoener tijdens zijn of haar leven een special needs trust hebben opgericht om dit probleem te vermijden, maar als dat niet gebeurd is, kan het rechtstreeks ontvangen van een erfenis niet in het belang van de ontvanger zijn, tenzij het groot genoeg is om hem of haar voor de rest van zijn of haar leven financieel te onderhouden.

Al het geld aan anderen geven

Delen met anderen is niet noodzakelijk een vergissing. Geven aan een goed doel waar een overleden familielid om gaf kan bijvoorbeeld deel uitmaken van het in stand houden van de erfenis van de persoon. Maar grote sommen geld weggeven uit schuldgevoel, omdat je niet gewend bent geld te hebben dat je niet zelf verdiend hebt, of omdat andere vrienden of familieleden je onder druk zetten om uit te delen, kan tot problemen leiden.

Geef jezelf, voor je geld weggeeft, een bedenktijd om erover na te denken. Als je niet zeker weet of het het juiste is om te doen en mensen zetten je onder druk om geld, dan kun je altijd zeggen dat je eerst je boekhouder moet raadplegen of uitleggen dat het geld in trusts wordt bewaard.